Loading...

Fore Kazık

FORE KAZIK

Fore kazıklar günümüzde kullanılan alışılagelmiş iyileştirme yöntemlerinin başını çekmektedir. Yaygın olarak ciddi yüke maruz kalan düşük taşıma kapasitesine sahip zeminlerde ve derin kazı yapılacak alanlarda stabiliteyi sağlamak için kullanılır.

Farklı kapasite ve boyuttaki makine/ekipmanlar kullanılarak zemine kuyu açılıp içerisine demir donatı ve beton yerleştirme işlemidir. Fore kazıklar sırası ile; delgi-donatı yerleştirilmesi-beton dökülmesi basamaklarına göre inşa edilirler. Uç ve Sürtünme Kazığı olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Zeminin belirli derinliklerinde ana kaya bulunması durumunda bu ana kayaya soketlenerek inşa edilen fore kazıklar “uç kazık”, ana kaya bulunmaması veya çok fazla derinde bulunması durumunda ise zeminin sürtünme direncinden yararlanılarak projede hesaplanan boylara göre inşa edilen kazıklara da “sürtünme kazığı” adı verilir.