Loading...

Taş Kolon

TAŞ KOLON

Vibro kullanılarak yapılan zemin iyileştirme uygulamaları, genellikle aşırı yüke maruz kalmayan geniş alanlarda, karayollarında, demiryollarında ve havaalanlarında gerek stabilitenin sağlanması gerekse de meydana gelecek farklı oturmaların oturma sürelerinin kontrol altına alınması maksadı ile uygulanan bir yöntemdir. Bunun yanında sıvılaşma risklerinin bertaraf edilmesi için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Taş kolon: Killi ve siltli formasyonlar içerisinde, vibratör yardımı ile zemine sürülen borunun ilerleyip geri çekilirken yaratmış olduğu boş hacim içerisine, kırma taş malzeme doldurularak sıkıştırılıp, kil matriks içerisinde rijit ve granüler kolonlar oluşturulmasıdır.

Uygulama derinliğinin 6-12 m olduğu durumlarda zemin iyileştirme yöntemleri arasında en ekonomik yöntemdir.

FOTO GALERİ