7
20180402_151726-2

UYGULAMA HAKKINDA

Atlasyol; geotekstil tüp uygulamaları, çamur susuzlaştırma, deniz taraması, derin deniz deşarjı, denizden kum basma, su alma yapıları, yerinde gemi kesimi, yüzer ve motorlu özel su araçları imalatı, deniz boru hatları, petrol ürünleri boru hatları, sahil düzenlemeleri, marina inşaatları, liman içi temizliği, iskele yapımı, palplanş ve kazık çakımı, batardo inşaatı, iskele yıkımı, sualtı patlatma işleri, yüzer iskele yapımı gibi işleri projeden imalata özel ekip ve ekipmanlarıyla başarıyla gerçekleştirmektedir.

Geosentetikler, hidrolik mühendisliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kanal, nehir, liman inşaat işleri, kıyı koruma, çamur susuzlaştırma gibi çok geniş bir alanda uygulamaları yapılmaktadır. Bu ürünler ayırma, filtrasyon, drenaj, erozyon koruması, güçlendirme, sızdırmazlık ve dolgu koruması olmak üzere pek çok işlevi yerine getirir.

3

Projeye özel olarak farklı çaplarda ve uzunluklarda üretilen geosentetik tüpler zeminin dalgalar ve akıntılar nedeni ile erozyona uğramasını engeller. İçleri kum ile doldurulan tüpler ile marinalar ve kıyı koruma yapıları ve hatta insan yapımı adalar dahi oluşturulabilir.

Geotekstil tüpler kullanılarak deniz, göl, baraj, maden atıkları veya dere tabanında çökelmiş kontamine zeminler taranıp depolanarak doğaya zarar vermeden bu malzemeler bertaraf edilebilir.

Susuzlaştırma performansı, taranan çamurun tüplerin içine basılmasından önce bazı flokülantların eklenmesi ile geliştirilebilir. Bu flokülantların içeriği ortamdaki mevcut çamurun analizi sonucunda belirlenir. Flokülant eklenmesi ile taranan tortunun içindeki suyun daha hızlı bir şekilde çıkması ve sadece katı malzeme kalması işlemi hızlandırılmış olur.

UYGULAMA VİDEOSU

FOTO GALERİ