IMG-20200406-WA0122
Taşkolon Uygulaması Dekar Kıyıbahçe 9

UYGULAMA HAKKINDA

Taş kolon uygulaması, killi ve siltli formasyonlar içerisinde, vibratör yardımı ile zemine sürülen borunun ilerleyip geri çekilirken yaratmış olduğu boş hacim içerisine, kırma taş malzeme doldurularak sıkıştırılıp, kil matriks içerisinde rijit ve granüler kolonlar oluşturulmasıdır. Uygulama derinliğinin 6-12 m olduğu durumlarda zemin iyileştirme yöntemleri arasında en ekonomik yöntemdir.

Vibro kullanılarak yapılan zemin iyileştirme uygulamaları, genellikle aşırı yüke maruz kalmayan geniş alanlarda, karayollarında, demiryollarında ve havaalanlarında gerek stabilitenin sağlanması gerekse de meydana gelecek farklı oturmaların oturma sürelerinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bunun yanında sıvılaşma risklerinin bertaraf edilmesi için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Taşkolon Uygulaması KMO Cengiz 8

Atlasyol, tüm vibro probe imalatlarında tam otomatik ve elektronik data toplama sistemleri kullanmakta ve üretilen her bir kolon ile ilgili tüm veriler oluşturulan kimlik kartları vasıtası ile raporlanarak sunulmaktadır. Yükleme deneyleri ile kolon rijitliği, taşıma kapasitesi, oturma değerleri gibi tasarım öngörüleri yerinde kontrol edilmektedir.

Farklı sahalarda, farklı zemin profillerinde ve çalışma koşullarında yapılan kolon çap ve boy kontrolleri ile Atlasyol’un imalat kalitesi kanıtlanmıştır. İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçişi uygulamasında sadece bir ayda 120.000 metre tül, toplamda ise 550.000 metre taş kolon imalatını gerçekleştirmesi, Atlasyol’un hızlı ve güvenilir üretim kapasitesini ortaya koymaktadır.

Atlasyol, tecrübesi ve teknik donanımıyla farklı zemin profillerine en uygun taş kolon imalat yöntemini belirleyerek projelendirmekte ve geniş makine parkı ile imalatı başarıyla gerçekleştirmektedir.

5 adet farklı kapasitedeki vibro-çekiç ve 1 adet vibro-probe takımı ile her büyüklükteki taş kolon ihtiyacına hızla cevap verebilen Atlasyol, taş kolon imalatında Türkiye’nin en geniş vibro-çekiç ve taş kolon takımına sahip yüklenicisidir.

UYGULAMA VİDEOSU

    FOTO GALERİ

Sarıyahşi 5
Sarıyahşi 2

UYGULAMA HAKKINDA

En zayıf zeminler, bataklıklar, SPT değerleri 0-8 olan derin zayıf zemin katmanlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan Geo-kazık sistemi, ülkemizde ilk defa Atlasyol tarafından uygulanarak sektöre kazandırılmıştır.

Geo-kazık sistemi, taş kolon ve benzeri sistemlerin yetersiz kaldığı, çok zayıf zemin koşulları nedeni ile betonarme, fore kazıklı sistemlerin ger ekli olduğu alanlar da ya da viyadük, köprü vb. sistemlerle geçilmesi planlanan güzergahlar da kesin, hızlı ve ekonomik bir çözüm oluşturmaktadır.

Deprem açısından değerlendirildiğinde, bu sistem ile tüm zeminde iyileştirilme yapılması nedeniyle zeminden ayrı çalışan betonarme kazık gibi rijid sistemler e göre çok daha güvenli çözümler üretilmektedir.

Geo-kazık sisteminde, oluşturulan taş kolon benzeri yapının tamamı dikişsiz bir geosentetik kılıf ile desteklenir . Bu destek ile herhangi bir gerilmede çevresel basınç, kolonu çevreleyen zayıf zeminden bağımsız bir şekilde oluşturulabilmektedir .

Geo-kazık, içine doldurulan kum veya granüler malzemeyi hapsederek çok zayıf bataklık zeminler de, yükü zemindeki sağlam katmana kadar transfer edecek yapıya sahiptir.

Dünyada yaklaşık 15 yıldır başarı ile uygulanan ve Airbus’ın Hamburg üretim tesisi, Tyssen-Krupp’un Brezilya’daki çelik fabrikaları gibi çok önemli ve hassas projelerde başarı ile kullanılan bu metot, ülkemizde Atlasyol tarafından uygulanmaktadır.

Atlasyol, Geo-kazık sistemini, ülkemizdeki geliştiricisi olan Huesker ve Grup şirketi Geoduvar ile işbirliği içerisinde anahtar teslim olarak uygulamaktadır . Atlasyol, bugüne dek toplam 150.000 metretül’ün üzerinde uygulamayı başarı ile gerçekleştirmiştir.

UYGULAMA VİDEOSU

    FOTO GALERİ

Fore Kazık 1
Fore Kazık 2

UYGULAMA HAKKINDA

Fore kazıklar günümüzde kullanılan alışılagelmiş iyileştirme yöntemlerinin başında gelmektedir. Bu yöntem, yaygın olarak ciddi yüke maruz kalan düşük taşıma kapasitesine sahip zeminlerde ve derin kazı yapılacak alanlarda stabiliteyi sağlamak için kullanılır.

Farklı kapasite ve boyuttaki makine/ekipmanlar kullanılarak zemine kuyu açılıp içerisine demir donatı ve beton yerleştirme işlemi olan fore kazık, delgi-donatı yerleştirilmesi-beton dökülmesi basamaklarına göre inşa edilir.

Fore Kazık 3

Fore kazıklar, uç ve sürtünme kazığı olmak üzere iki gruba ayrılırlar:

 •  Zeminin belirli derinliklerinde ana kaya bulunması durumunda, bu ana kayaya soketlenerek inşa edilen fore kazıklara “uç kazık”,
 •  Ana kaya bulunmaması veya çok fazla derinde bulunması durumunda ise zeminin sürtünme direncinden yararlanılarak projede hesaplanan boylara göre inşa edilen kazıklara “sürtünme kazığı” adı verilir.

UYGULAMA VİDEOSU

    FOTO GALERİ

DSC_0378
OYRAK GCD 1

UYGULAMA HAKKINDA

Geosentetik donatılı istinat yapıları, demir donatı ve beton ön panelli sistem teknolojisinin yerini almaktadır. Kesinlikle demir kullanılmayan geosentetik donatılı istinat asla bakım gerektirmez; doğayla uyumludur.

Metal donatılarda karşılaşılan korozyona uğrama riskini taşımaz. Geosentetikler, doğa şartlarında görevini kusursuz şekilde yerine getiren son derece uzun ömürlü mühendislik malzemeleridir.

Deprem yükleri altında enerji emebilen yapılarından dolayı mükemmel performansa sahiptir. Gücü yapıya eşit olarak dağıtan sistem, zayıf zeminlerde dahi dönmeye karşı yüksek direnç gösterir.

Geosentetik Donatılı İstinat Duvarı Sakarya Akyazı - 5

• Klasik istinat yapılarına göre son derece hızlı imal edilir. Özel bir dolgu gerektirmeyen sistem, artan duvar yüksekliği ile klasik dayanma yapılarına göre daha ekonomik hale gelmektedir.

• Çok çeşitli geometrik şekillere kolayca uyum göstermekte, farklı çeşit ve renkte ön cephe elamanları ile imal edilebilmektedir. Ayrıca, geosentetik bitki tutucular sayesinde doğal şev görüntüsüne sahip olabilmektedir.

UYGULAMA VİDEOSU

    FOTO GALERİ

Diyafram Duvar 1_4 - Foto
Diyafram Duvar 1_2 - Foto

UYGULAMA HAKKINDA

Diyafram duvarlar; derin iksa kazılarının yapılması planlanan yerlerde, karayollarında alt geçişlerin kazılarında ideal bir çözüm sunan iyileştirme yöntemlerinin başında gelirler. Diyafram duvarların rijitlikleri, iksa kazıları sırasında güvenli bir ortam oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca yüksek yeraltı su seviyesinin bulunduğu ortamlarda hidrolik geçirimsizlik duvarı gibi bir özellikte de kullanılabilmektedir.

Diyafram duvarlar; zemin içerisinde anolar halinde inşa edilen, yerinde dökme betonarme duvarlardır.  İmalat sırasında zemine uygun olarak belirlenen mekanik kazıcı (grab) veya hidrolik frezenin yapmış olduğu ano kazısı sırasında, kazılan bölgenin stabilitesi, çukura pompalar yardımı ile basılan bentonit çamuru ile sağlanmaktadır.

Diyafram Duvar 1 Orta

Çamur yoğunluğu, zemin içerisindeki malzemenin yoğunluğundan daha yüksek seviyelere ayarlanır. Böylece zemin içerisindeki tüm pasa malzeme bentonit çamuru içerisinde yoğunluk farkından dolayı yukarı doğru hareket eder. Dışarıda oluşturulan bir devirdaim havuzunda pasa malzeme biriktirilir ve sonrasında ortamdan tamamen kaldırılır. Kazısı tamamlanmış olan kuyuya demir donatı indirilir ve ardından bir tremi borusu yardımıyla kuyunun dibinden beton basılarak imalat tamamlanır.

UYGULAMA VİDEOSU

    FOTO GALERİ

zemin civisi ve ankraj
Ankraj 4

UYGULAMA HAKKINDA

Atlasyol; heyelan ıslahı, derin kazı desteklenmesi ve iksa projelerinde anahtar teslim çözümler üretmekte ve uygulamaktadır. Aktif ve pasif ankraj sistemleri, tek sistem olarak kullanılmanın yanında geosentetik donatılı sistemler, fore kazık ve mini kazık sistemleri ya da diyafram duvar uygulamaları ile beraber kompozit sistemler olarak da projelendirilmekte ve uygulanmaktadır.

Ankraj orta

    FOTO GALERİ

1_4
1_3

UYGULAMA HAKKINDA

Derin toprak karıştırma sistemi (DSM-Deep Soil Mixing), alternatifi olan jet- grout sistemine göre çok daha güvenli, kontrol edilebilen ve ölçülebilen kalıcı bir çözümdür.

DSM, günümüzde daha çok karayolu ve havaalanlarının dolgu stabilitelerinde, dinamik oturmaları sınırlandırmak amacı ile kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntem; bağlayıcı özellikte bir granülometri eğrisi sunan zeminler içerisine, çimento enjekte edilerek rijit kolonlar oluşmasını sağlar. DSM ile kolonlar, projeye uygun çapta mekanik bir karıştırıcının, enjeksiyon işlemi ile birlikte zemine döndürülerek sokulması sonrasında, uygun enjeksiyon basıncı ve dönme hızı altında yapılandırılır.

orta

DSM ıslak ve kuru yöntem olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.

  •  Zeminin yeraltı suyuna doygun olduğu durumlarda katkı malzemesi (çimento), kompresörler yardımı ile kuru olarak enjekte edilir.
  •  Zeminin kuru olduğu durumlarda ise de çimento/su karışımı projede istenilen oranlarda dışarıda hazırlandıktan sonra zemine enjekte edilir.

UYGULAMA VİDEOSU

    FOTO GALERİ

Asfalt 2
Asfalt 3

UYGULAMA HAKKINDA

Hareketli yükler altında çalışan asfalt, düşük çekme mukavemetine sahip bir malzemedir. Asfalt içerisinde oluşan çok düşük uzamalarda dahi bu çekme kapasitesi aşılabilmektedir. Bu nedenle değişen iklim koşulları, hava sıcaklıkları, güneş ışınları vb. etkilere açık olan asfalt çatlak oluşumuna oldukça yatkındır. Ayrıca araç yüklerinden dolayı oluşan gerilmeler donatı ile güçlendirilmemiş asfaltın kısa zaman içerisinde yıpranmasına neden olmaktadır.

Çeşitli yükler ve ısı farklılıkları nedeniyle sıklıkla oluşan bu çatlaklar asfalt tabakasına zarar vererek sürüş güvenliğini tehlikeye atmakta, aynı zamanda sürekli bakım gerektiren bu durum nedeniyle yol trafiğe geçici olarak kapanmaktadır. Ayrıca bu çatlaklar nedeniyle tekrar tekrar yapılan onarımlar, hayli yüksek ekonomik harcamaları da kaçınılmaz hale getirmektedir.

Asfalt 6

Yüksek elastisite modülüne sahip ve düşük sünme özelliği gösteren polyester bazlı donatı geogridleri kullanılarak asfalt katmanlarda oluşabilecek bu tür hasarlar geciktirilebilmekte ve hatta tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Polyester bazlı kompozit asfalt güçlendirme geogridi asfalt tabakasında iki önemli rol oynamaktadır:

• Asfaltın çekme dayanımının artırılması
• Asfalttaki yatay çekme kuvvetlerinin önemli kısmının düzenlenmesi ve daha büyük bir alan üzerinde dengeli bir gerilim dağılımı sağlanması

Böylelikle, çekme geriliminin zirve noktaları ve bununla bağlantılı aşırı yükleme riski düşürülmektedir. Yükü dağıtma etkisi aynı zamanda yüksek trafik yüküne maruz bölgelerde tekerlek izlerinin oluşumunu da azaltmaktadır.

İki asfalt tabakası arasına yerleştirilen polyester bazlı kompozit geogrid, asfalt içerisinde oluşan çekme gerilmelerini karşılamak ve dağıtmak suretiyle yansıma çatlaklarının oluşmasını engellemekte ve yolun servis ömrünü önemli ölçüde artırmaktadır.

UYGULAMA VİDEOSU

    FOTO GALERİ

geotupler 6
geotupler 5

UYGULAMA HAKKINDA

Ayırma, filtrasyon, drenaj, erozyon koruması, güçlendirme, sızdırmazlık ve dolgu koruması gibi pek çok işlevi yerine getiren geosentetikler, hidrolik mühendisliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kanal, nehir, liman inşaat işleri, kıyı koruma, gibi çok geniş bir alanda uygulamaları yapılabilen geosentetikler, uzun ömürlü mühendislik yapıları inşa edilmesine olanak tanır.

 • Ekonomi sağlar.
 • Hızlı üretilir.
 • Esnek mimari alternatifler üretilebilir.
 • Çevreye duyarlı bir sistemdir.
 • Güvenlidir. Statik ve deprem yükleri altında betonarme ve benzeri yapılara oranla çok daha sağlıklı bir davranış gösterir.
 • Özellikle zayıf temel zeminlerinde iyi bir alternatiftir.
 • Kıyılardaki ve kanallardaki erozyonu önler.
geotupler 4

Geosentetik tüpler, kıyı ve liman koruma yapılarında alternatif ve hızlı bir çözümdür. Özel olarak üretilen geosentetik tüpler zeminin dalgalar ve akıntılar nedeni ile erozyona uğramasını engeller. İçleri kum ile doldurulan tüpler yardımıyla marinalar, kıyı koruma yapıları ve hatta insan yapımı adalar dahi oluşturulabilir. Farklı çaplarda ve uzunluklarda üretilebilen geosentetik tüplerle dalgakıran ve mendirekler kolayca imal edilebilir.

Klasik kıyı koruma yapılarına göre çok daha hızlı imal edilebilen geosentetik tüpler, kısa zaman içerisinde deniz canlılarının üzerinde yaşayabileceği doğal bir ortama dönüşür.

UYGULAMA VİDEOSU

    FOTO GALERİ